OVK-besiktning i alla hyreshus 

Hyresvärdar av alla slag, såväl de privata som bostadsbolagen, måste göra den obligatoriska ventilationskontrollen. Återkommande OVK-besiktning är lagstadgad. 

Det ingår i hyresvärdens skyldigheter i bostadshus att det ska göras regelbundna kontroller av ventilationsanläggningen. Alla hyresgäster har rätt till en ren inomhusluft, och en OVK-besiktning säkerställer luftkvaliteten för alla boende. Då undviker man många problem med smuts, fukt, allergier och luftrörsbesvär. 

Man blir trött om luften är dålig i ett rum. Fläktar för utsug måste fungera. Trasiga delar i ventilationsutrustningen bör bytas ut. De som gör det praktiska arbetet med OVK-besiktning är certifierade inspektörer. De gör mätningar och dokumenterar resultatet. Nya hyresgäster kan ta del av protokollet. 

Bra beslut efter OVK-besiktning 

För att spara pengar kan man bedöma ventilationens prestanda och eventuellt byta ut en gammal anläggning mot en ny, effektiv och strömsnål modell. Energiåtgången kan minska betydligt när man installerar ny utrustning, och dessutom är OVK-besiktning och frågor om ventilation en ren hälsofråga. 

Med protokollet som stöd är det enklare för hyresvärden att fatta bra beslut. Kanske är ventilationsanläggningen redan i mycket bra skick, och det som behövs är en ordentlig rengöring av fläktrören. OVK-besiktningen ger besked om luftkvaliteten inomhus. 

OVK-besiktning förebygger problem 

Vid en OVK-besiktning kan man avgöra om luften är kontaminerad, det vill säga nersmutsad med exempelvis organiskt material som inte ska finnas i fläktören. Det kan vara döda möss eller fåglar som alstrar ohälsosamma ämnen som sprids ut i rummet. Det kan också finnas smuts och fukt på olika ställen, och där behöver det göras rent. 

Filter behöver bytas, och när plastdetaljer är gamla och trasiga behöver dessa också tas bort och bytas. Man gör rent rören inuti med speciella redskap, och när den återkommande, regelbundna OVK-besiktningen är gjord vet man att lokalen är kontrollerad. Den är säker för både barn, allergiker och äldre människor med känsliga luftrör.