Kategoriarkiv: Utbildning

Låt all personal få fallskyddsutbildning

Att låta all personal få genomgå fallskyddsutbildning är ett sätt att förebygga de livshotande olyckor som tyvärr inträffar alltför ofta på byggarbetsplatser.

Arbetsplatsolyckor är i många fall helt onödiga vilket gör dem extra tragiska. De olyckor som inträffar beror ofta på bristande säkerhetsutrustning eller säkerhetsutbildning. År 2023 omkom 57 personer i arbetsplatsolyckor. En del av dem var fallolyckor som orsakats av bristande information om krav på säkerhet, outbildad personal och avsaknad av en arbetsmiljöplan. Riskerna med att arbeta på hög höjd underskattas.

Arbetsmiljöverket kräver att det vid allt arbete som utförs på en höjd av 2 meter eller mer ska finnas en arbetsmiljöplan. I planen ska det framgå hur fallrisker på över 2 meter ska åtgärdas. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de som arbetar på hög höjd har rätt utbildning. Om Arbetsmiljöverkets föreskrifter inte följs kan det leda till en sanktionsavgift på 40 000-400 000 kr.

Det är enkelt att låta all personal genomgå en fallskyddsutbildning

Att låta all personal genomgå en effektiv fallskyddsutbildning är naturligtvis det absolut bästa alternativet för en arbetsgivare. Problemet för många är emellertid att samla all personal till utbildningen. Därför finns det nu möjlighet att utföra den teoretiska utbildningen på distans och den praktiska delen på arbetsplatsen. Detta gör att alla kan ta till sig teorin i sin egen takt genom korta videoavsnitt på en digital utbildningsplattform.

Den praktiska delen av utbildningen genomförs med hjälp av en mobil utbildningsanläggning på den plats man själv väljer. Erfarna utbildare går igenom användning av säkerhetsutrustning och utför de praktiska övningar som krävs för behörigheten. De praktiska momenten kan anpassas efter de olika förutsättningar som gäller på varje arbetsplats. Utbildningen avslutas med en sammanfattning och ett test för att säkerställa att alla kunskaper verkligen sitter. Med ett godkänt test har arbetstagaren sedan behörighet att arbeta på hög höjd.